De organisatie van basis- en verslavingszorg vereist teamwerk en professionele sturing.

Het verdwijnen van de OCMW-steunpunten zorgde voor een cruciale nood aan basiszorg. Dit project zal kaderen in de samenwerkingsverbanden van de ELZ Antwerpen-Zuid. We krijgen ondersteuning van het Wijkgezondheidscentrum Medisch Huis Colin vzw.


Het team

  • Dr Aline De Keyser (coördinator)
  • Dr Katie Steenackers
  • Dr Jean Colin

Wij werken samen met

  • Interne en externe verpleegkundigen
  • Apothekers
  • Verslavingsexperten
  • Wijkteam CAW Kiel
  • Erkende centra voor verslavingszorg (Free-clinic, VAGGA, VAD, ...)
  • De Ploeg vzw (begeleiding bij re-integratie)